Informatiebrieven seizoen 2017-2018

Via email worden alle zwemmers van Rotterdam Swimming geïnformeerd over de trainingsgroepen indeling.

De groepsindeling is gebaseerd op een MeerJarenOpleidingsZwemplan (MJOZ). De verdeling is niet heilig. Op basis van jouw niveau en in overleg kun je in een andere groep geplaatst worden. 

Via onderstaande links kun je de beschikbare informatiebrieven van het seizoen 2017-2018 nalezen.

L2T-Learn2Train,           8-11 jaar,      ontwikkelen van sport-specifieke vaardigheden

T2T, Train2Train,           11-15 jaar,    ‘building the engine”-voorbereiden op toekomstig presteren  - activeperformance

T2C, Train2Compete,   14-18 jaar,    ontwikkeling van het presteren, blijven presteren - activeperformance

Voor onderstaande groepen is nog geen infromatiebrief beschikbaar.
FUNdamentals,              5-9 jaar,       bewegingsbekwaamheid en kennismaken met sport

RECR<18 en RECR18+,   In deze groepen de techniekzwemmers of wedstrijdzwemmers die op andere momenten trainen dan voor bovengenoemde groepen beschikbaar zijn.